062-695-4245
kanniga@mydigitalpartner.co.th
Day

September 11, 2017

ขายของ Online บน Facebook ง่ายๆใน 6 ขั้นตอน

Posted on11 Sep 2017
การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องทำ เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป การที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจซื้อสินค้า 1 อย่างนั้น