062-695-4245
kanniga@mydigitalpartner.co.th
Day

December 18, 2017

Lookalike หาคนที่ใช่ด้วยข้อมูลที่มี

Posted on18 Dec 2017
จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าเดิม วิธีการดังกล่าวนี้สามารถทำได้ด้วยการใช้ Facebook Ad ครับ โดยเรียกกันในทางเทคนิคว่าการทำแคมเปญ กับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน