062-695-4245
kanniga@mydigitalpartner.co.th
Tag

Motivation

ครั้งแรก…เจ็บสุด (แต่คุ้ม)

Posted on02 Jul 2015
ครั้งแรก ของทุกคน ล้วนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อาจจะล้ม ลุก คลุกคลาน ทรมานเจียนตาย เครียดจนปวดขมับ หรือเจ็บจนขยับกายแทบไม่ไหว ผมเองก็มี...ครั้งแรก...เหมือนกัน

โอกาส…อยู่ใน…อากาศ

Posted on29 Jun 2015
อากาศ เรามองไม่เห็น แต่รู้ว่ามันมีอยู่จริง โอกาส ก็เหมือนกัน อากาศ เราสัมผัสมันไม่ได้ แต่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของชีวิต โอกาส ก็เหมือนกัน อากาศ เหมือนเราลืมมันไป แต่ขาดอากาศไม่กี่นาที เราก็ขาดใจ โอกาส ก็เหมือนกัน