062-695-4245
kanniga@mydigitalpartner.co.th

[go_portfolio id=”moneymakingmachine”]

คอร์สสัมมนา : Money Making Machine

เนื้อหาของคอร์สนี้ทั้งหมด 21 วิดีโอ (ระยะเวลารวมกว่า 5 ชั่วโมง)

Course : Money Making Machine
1    เอกสารประกอบการเรียน sheet32x32Download
2    EP.01 วิดีโอแนะนำ (ดูฟรี) 1463138752_Cancel_Icon09:52
3    EP.02 สิ่งที่จะได้เรียนจากคอร์สนี้ (ดูฟรี) 1463138752_Cancel_Icon08.20
4    EP.03 เรียนรู้ Organization Structure ตอนที่ 1/2 1463138752_Cancel_Icon11.27
5    EP.04 เรียนรู้ Organization Structure ตอนที่ 2/2 1463138752_Cancel_Icon21.41
6    EP.05 website ดีอย่างไร ทำไมถึงควรมี website 1463138752_Cancel_Icon19.13
7    EP.06 Why you need aWebsite 1463138752_Cancel_Icon13.42
8    EP.07 เรียนรู้ Website 4 ประเภทที่ช่วยผลิตเงินให้คุณ ตอนที่ 1/4 1463138752_Cancel_Icon12.51
9    EP.08 เรียนรู้ Website 4 ประเภทที่ช่วยผลิตเงินให้คุณ ตอนที่ 2/4 1463138752_Cancel_Icon19.39
10    EP.09 เรียนรู้ Website 4 ประเภทที่ช่วยผลิตเงินให้คุณ ตอนที่ 3/4 1463138752_Cancel_Icon10.11
11    EP.10 เรียนรู้ Website 4 ประเภทที่ช่วยผลิตเงินให้คุณ ตอนที่ 4/4 1463138752_Cancel_Icon10.20
12    EP.11 เรียนรู้ 9 Subscription Model ที่ทุกธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตอนที่ 1/2 1463138752_Cancel_Icon17.00
13    EP.12 เรียนรู้ 9 Subscription Model ที่ทุกธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตอนที่ 2/2 1463138752_Cancel_Icon14.42
14    EP.13 เรียนรู้ทฤษฏี Mind Map ตอนที่ 1/2 1463138752_Cancel_Icon23.04
15    EP.14 Work shop Mind Map ตอนที่ 1/2 (ดูฟรี) 1463138752_Cancel_Icon06.43
16    EP.15 เรียนรู้ทฤษฏี Mind Map ตอนที่ 2/2 1463138752_Cancel_Icon12.26
17    EP.16 Work shop Mind Map ตอนที่ 2/2 1463138752_Cancel_Icon13.17
18    EP.17 เรียนรู้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 1463138752_Cancel_Icon23.18
19    EP.18 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 1/2 1463138752_Cancel_Icon15.53
20    EP.19 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2/2 1463138752_Cancel_Icon15.46
21    EP.20 Checklist ที่คุณต้องทำ เมื่อสร้าง Website เสร็จ 1463138752_Cancel_Icon07.63
22    ถาม-ตอบ (ดูฟรี) 1463138752_Cancel_Icon07.06